İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Peyzaj Araştırmaları Derneği'nin yürüttüğü Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, faydalanıcı kurumu çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi olan "Türkiye'de İklim Değişikliği Alanında Kapasite Geliştirme Hibe Programı" kapsamında desteklenen "Dirençli Kentler İçin Bir çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama (Green Re-vision: A Framework for the Resilient Cities)" projesi kapsamında  'Uluslararası İklim Değişikliği Uyum: Dirençli Kentler İçin Yeşil Odaklı Uyarlama' kapanış konferansı 7-8 Mart 2019 tarihlerinde, İzmir Sanat Merkezi'nde yapılacaktır. Uluslararası katılımlı toplantıda dinleyici olarak yer almak için katılım durumunuzu  01/03/2019 tarihine kadar proje yürütücüsü S.Gökçen Kunter Karaduman'a bildirmeniz gerekmektedir. Birbirinden kıymetli konuşmacıların yer alacağı konferansda hepinizi aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz. 

 

İletişim: S.Gökçen Kunter Karaduman This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PROGRAM

Uluslararası İklim Değişikliğine Uyum Konferansı: Dirençli Kentler için Yeşil Odaklı Uyarlama

07 - 08 Mart, 2019 İzmir, TüRKİYE

 

7 Mart 2019 Perşembe

Yer: İzmir Sanat, Kültürpark

 

08:30 – 09.00 Kayıt

09:00 – 09:30 Açılış Konuşmaları

09:30-10:15 İklim Değişikliğine Dirençli Kentler için Yeşil Odaklı Uyarlama

           Prof. Dr. Hakan Alphan (PAD Yönetim Kurulu Başkanı)

10:15-11:00 İzmir ve İklim Değişikliği Projeksiyonları

            Prof. Dr. Süha Berberoğlu (çü Mimarlık Fakültesi)

11:00-11:30 Ara

11:30-13:00- 1. Oturum: İklim Değişikliği, Türkiye ve Yerel Yönetimler

Oturum Başkanı.İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran

11:30-12:15 Prof. Dr. Nüzhet Dalfes (İTü Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü) 'Değiştirdiğimiz İklim: Bizi Neler Bekliyor?'

12:15-13:00 Dr. Nuran Talu (Küresel Denge Derneği) "Kentsel Uyum Planlaması"

13:00-14:00 öğle Yemeği

14:00- 15:30- 2. Oturum: Kent Ekosistemleri

Oturum Başkanı. Doç. Dr. çiğdem Coşkun Hepcan

14:00-14:45 Prof. Dr. Jürgen Breuste  “Benefits from Nature in Resilient Cities”

14:45-15:30 Prof. Dr. Vasilije Isajev “Importance of Suburban Forests for Improving the Environment Quality of The City of Belgrade”

 

8 Mart 2019 Cuma

Yer: İzmir Sanat, Kültürpark

 

9:00 10:30- 3. Oturum: Ekosistem Servisleri ve Doğal Kaynak Yönetimi

Oturum Başkanı. Prof. Dr. Süha Berberoğlu

Assoc. Prof. Frank van der Meulen “Building with nature, a viable long term strategy for coastal management?”

Prof. Dr. Felix Kienast  “Promoting urban green and rewilding areas: benefits for nature and society”

10:30-11:00 Ara

11:00-12:30- Oturum 4: Kentsel Yeşil Alanlar

Oturum Başkanı. Prof. Dr. Hakan Alphan

11.00-11:45- Prof. Dr. Cristian Ioja “Specific Traits of Green Areas Across Urban Functions”

1.45-12.30- Dr. Esra Başak “Ekosistem Hizmetleri ile ilgili Türkiye'den uygulamalar ve Balçova'ya uygulanması: Bütüncül değerlendirme yaklaşımları”

12:30- 14:00 öğle Yemeği

14:00-15:30 Oturum 5: Türkiye'deki Uygulamalar

Oturum Başkanı. Prof. Dr. Şerif Hepcan

14:00- 14:30- Dr. Başak Avcıoğlu çokçalışkan “İklim Değişikliğine Doğal çözümler: Ekosistem Hizmetleri”

14:30-15:00- Semiha Demirbaş çağlayan “PAD'ın Kentsel Alanlarda İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Deneyimleri”

15:00-15:30- Gökçen Kunter Karaduman “İklim Değişikliğine Uyum ile İlgili Eğitimler: Kapasite Geliştirme ve çocuk Eğitimleri”

15:30-18:00 Kent Turu

 

PROGRAM

International Conference on Climate Change Adaptation: Green Revision for Resilient Cities

 

07 - 08 March, 2019 Izmir, TURKEY

 

7 March 2019 Thursday

Venue: Izmir Sanat, Kulturpark

 

08:30 – 09.00 Registrations

09:00 – 09:30 Opening Speeches

09:30-10:15 Green Re-vision: A framework for the Resilient Cities           

           Prof. Dr. Hakan Alphan (Landscape Research Society)

10:15-11:00 İzmir and Climate Change Projections

            Prof. Dr. Süha Berberoğlu (Cukurova University Faculty of Architecture)

11:00-11:30 Break

11:30-13:00- Session 1: Climate Change, Turkey and Local Governments

Chair person.

11:30-12:15 Prof. Dr. Nüzhet Dalfes “Climate that We Changed: What Awaits Us?”

12:15-13:00 Dr. Nuran Talu  (Global Balance) "Urban Adaptation Planning"

13:00-14:00 Lunch

14:00- 15:30- Session 2: Urban Ecosystems

Chair person. Doç. Dr. çiğdem Coşkun Hepcan

14:00-14:45 Prof. Dr. Jürgen Breuste  “Benefits from Nature in Resilient Cities”

14:45-15:30 Prof. Dr. Vasilije Isajev “Importance of Suburban Forests for Improving the Environment Quality of The City of Belgrade”

 

8 March 2019 Friday

Venue: Izmir Sanat, Kulturpark

 

9:00 10:30-Session 3: Ecosystem Services and Natural Resource Management

Chair person. Prof. Dr. Süha Berberoğlu

Assoc. Prof. Frank van der Meulen “Building with nature, a viable long term strategy for coastal management?”

Prof. Dr. Felix Kienast  “Promoting urban green and rewilding areas: benefits for nature and society”

10:30-11:00 Break

11:00-12:30- Session 4: Urban Green Areas

Chair person. Prof. Dr. Hakan Alphan

11.00-11:45- Prof. Dr. Cristian Ioja “Specific Traits of Green Areas Across Urban Functions”

1.45-12.30- Dr. Esra Başak “Ecosystem Services Applications From Turkey and How They Apply to Balçova Setting: Approaches for Integrated Valuation”

12:30- 14:00 Lunch

14:00-15:30 Session 5: Experiences in Turkey

Chair person. Prof. Dr. Şerif Hepcan

14:00- 14:30- Dr. Başak Avcıoğlu çokçalışkan “Natural Solutions for Climate Change: Ecosystem Services”

14:30-15:00- Semiha Demirbaş çağlayan “PAD's Experience on Climate Change Adaptation in Urban Areas”

15:00-15:30- Gökçen Kunter Karaduman “Climate Change Adaptation Trainings: Capacity Building and Children Trainings”

15:30-18:00 City tour

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!