Avrupa'nın doğal ve kültürel peyzajının bir bütün olarak korunması, planlanması ve yönetilmesi konusunda bir çerçeve sözleşmesi olan Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 20.10.2000 tarihinde imzaya açılmış ve ülkemiz tarafından da aynı tarihte imzalanarak 10.06.2003 tarih ve 4881 Kanun no ile onaylanmış, 25181 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 27 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin; taraf 47 ülke ve gözlemci statüsündeki 6 ülke peyzajlarının katılımcılıkla yönetilmesi, planlanması ve izlenmesi süreçlerinde yol gösterici bir rolü bulunmaktadır.

Peyzaj Araştırmaları Derneği (PAD), sözleşmede çerçevesi çizilen peyzaj tanımından hareketle, karakteri doğal veya insan etkileriyle oluşmuş peyzajların araştırılması, korunması ve yönetimi konularında çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda Derneğimiz; Avrupa Peyzaj Sözleşmesi'nin taraf olan ülkelerdeki uygulanabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş olan CIVILSCAPE örgütüne üye olmuştur. CIVILSCAPE, Avrupa'da bulunan farklı sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir çatı kuruluştur ve bugüne kadar Sözleşmenin uygulanabilmesi açısından önemli çalışmalarda bulunmuştur.

Peyzaj Araştırmaları Derneği, CIVILSCAPE ile işbirliği içinde ve çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün destekleriyle 29 Eylül 2014 tarihinde “Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanmasında Sivil Toplumun Rolü” temalı bir toplantı düzenlemeye karar vermiştir.

Avrupa Konseyi Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Genel Sekreteri Maguelonne DEJEANT-PONS'un da katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıya program aşağıda verilmiştir.

Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek söz konusu toplantıya katılımınız sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi güçlendireceği gibi APS'nin ülkemizdeki uygulanabilirliği konusuna da olumlu katkı sağlayacaktır. 

Toplantıya katılımlarınızın 26 Eylül 2014 mesai bitimine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesinin Uygulanmasında Sivil Toplumun Rolü Programı

29 Eylül 2014   09:00-16:00

Ankara üniversitesi - Peyzaj Mimarlığı Bölümü Konferans Salonu

(Toplantı boyunca simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır)

09:00- 09:30 Kayıt

Açılış Konuşmaları

09:30- 09:45 Ankara üniversitesi

09:45- 10:00 Peyzaj Araştırmaları Derneği

10:00- 10:15 CIVILSCAPE

10:15- 10:30 APS'nin Uygulanmasında Bakanlığın Rolü ve Sivil Toplum örgütleriyle İşbirliği

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi

10:30- 11:00 Ara

11:00- 12:00 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi (APS) ve Sivil Toplum Katılımının Potansiyesli

Maguelonne DEJEANT-PONS (Avrupa Konseyi, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Sekreteri)

12:00- 13:00 öğlen Yemeği

13:00- 13:20  Fiziki çevrenin ötesinde Peyzaj Kavramı

Gerhard ERMISCHER (Başkan Yardımcısı CIVILSCAPE)

13:20- 13:40 Daha Sürdürülebilir Bir Kalkınmaya Kamunun Katılımı

Dirk GOTZMANN (Başkan CIVILSCAPE)

13:40- 14:00 Peyzaj ve Doğa ile İlgili Projelere Sivil Toplumun Katılımı Deneyimi

Gökmen ARGUN (Birleşmiş Milletler Küresel çevre Fonu Küçük Destek Programı Koordinatörü)

14:00- 14:20 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Türkiye Potansiyeli

Ayşegül İBİCİ ORUçKAPTAN (TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

14:20 -15:00 Kapanış ve Tartışma

 

 

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!