Derneğimizin, "Ağaç Envanteri ve Ekosistem Hizmetleri Teknik Kılavuzu" adlı projesi UNDP- GEF- SGP Küçük Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Kent ağaçları kentler için sosyal, kültürel ve ekolojik açılardan önem taşımaktadır. Küresel iklim değişikliği bağlamında kent ağaçlarının sağladığı ekosistem servisleri, özellikle kentlerin iklim değişikliğine karşı direncinin artırılmasında giderek önem kazanmaktadır. Ağaçlar, kentlerimizi güzelleştirmenin yanı sıra, karbon depolamakta, havayı temizlemekte, iklimi düzenlemekte, ve daha sayısız işlevi sessiz sedasız gerçekleştirmekte...

Bu çalışma sonunda elde edilen envanterle tüm bu hizmetler nicel olarak ortaya konulabilecektir. Çalışmada kullanılacak i-tree veritabanı ile küresel harmonizasyonu sağlamak da mümkün olacaktır. Böylece ağaç envanter çalışmasını tamamlamış dünya kentleri ile Ankara'da karşılaştırılabilecektir. 

 

Proje, uzun soluklu bir yolculuğun ilk adımını oluşturmaktadır. Bu proje ile veri toplama ve derlemede kullanılacak web sitesi ve mobil uygulama hazırlanacaktır. Ayrıca kentsel ekosistem hizmetleri ve ağaç envanteri konusunda bir teknik kılavuz hazırlanacaktır. Doç. Dr. Zühal Dilaver'in proje yürütücüsü olduğu, Dr. Semiha Demirbaş ve Dr. Ekin Oktay'ın proje danışmanı olduğu Projenin pilot uygulamaları ve test denemeleri Ankara'da belirlenen alanlarda yapılacak ve uygulama tasarımı tamamlanacaktır.

 

Yaşasın açık veri! Yaşasın yurttaş bilimi! mottosuyla çıktığımız uzun yolculuğun, proje ile desteklenecek bu ilk yılında siz değerli üyelerimizin de katkılarını almak bize kıvanç verir. Bu konuda bizlere destek olmak isterseniz lütfen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine mail atabilirsiniz.

Peyzaj Araştırmaları Derneği

PAD, Doğal ve kültürel peyzajı etkileyen her türlü insan etkinliğini, toplumsal ve ekolojik yarar bakış açısıyla değerlendirmeyi ve bu etkinlikleri yeniden kurgulamayı amaçlamaktadır.

İletişimde Kalın!